|--> Linki
`--> 

Preferowany język: English polski

Biblioteka

Andrzej Marian Bartczak
30 lat moich książek artystycznych
Tekst z katalogu 8 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki "CZAS" 2006-2008.

Andrzej Marian Bartczak
Myśli i zdania dedykowane książkom artystów
Tekst z katalogu Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki Artystycznej "WĘDRÓWKA" 2003-2005.

Andrzej Marian Bartczak
Thirty years of my artist's books
Text from the catalogue of the 8th International Book Art Festival "TIME" 2006-2008.

Jacek Czarnik
Książki i zmysły
Tekst z katalogu Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki Artystycznej "WĘDRÓWKA" 2003-2005.

Marek Gajewski
A book
Text from the catalogue of the 8th International Book Art Festival "TIME" 2006-2008.

Marek Gajewski
Książka
Tekst z katalogu 8 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki "CZAS" 2006-2008.

Ewa Latkowska-Żychska
Czas, czym jest?
Tekst z katalogu 8 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki "CZAS" 2006-2008.

Ewa Latkowska-Żychska
Time, what is it?
Text from the catalogue of the 8th International Book Art Festival "TIME" 2006-2008.

Radosław Nowakowski
Czas-Książka - Książka-Czas
Tekst z katalogu 8 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki "CZAS" 2006-2008.

Radosław Nowakowski
Time-Book - Book-Time
Text from the catalogue of the 8th International Book Art Festival "TIME" 2006-2008.


 1 2 > >|

© 2006-2008 Sztuka Książki
webdesign Artur Jastrząb