|--> Linki
`--> 

Preferowany język: English polski
KORESPONDENCJA - korekta terminów nadsyłania zgłoszeń


Informujemy, iż nastąpiło przesunięcie terminów nadsyłania zgłoszeń. Termin dla pierwszego etapu został przedłużony do 30 października 2011, a drugiego etapu do 30 listopada 2011.

Etap pierwszy 

do 30 października 2011 r. 

nowy przesunięty termin nadsyłania zgłoszeń i dokumentacji fotograficznej.

Etap drugi

do 30 listopada 2011 r. 

należy dostarczyć oryginalne dzieła.

Dobrze opakowane prace, należy opatrzyć metryczką: imię i nazwisko autora, tytuł - koniecznie z dopiskiem "Sztuka Książki" prosimy nadsyłać na adres:
Muzeum Książki Artystycznej,
ul. Tymienieckiego 24,
90-349 Łódź

Albo bezpośrednio do Płockiej Galerii Sztuki
ul. Sienkiewicza
36 09-400 Płock

W Płocku spotkają się wszyscy jurorzy.
W finałowej wystawie wezmą udział dzieła wybrane przez Jury (w skład której wejdą krytycy i historycy sztuki, artyści i kuratorzy).
Kuratorka Festiwalu Alicja Słowikowska /alicja.slowikowska@wp.pl kom. 503 734 030/
Współpraca kuratorska: Ania Gilmore /USA/, Sarah Bodman /Wielka Brytania/ 


Drukuj | Wyślij |
© 2006-2008 Sztuka Książki
webdesign Artur Jastrząb