|--> Linki
`--> 

Preferowany język: English polski

komentarze...

Teresa Frodyma

365(6)... i nie ma końca. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Czas przeszły i obecny czas,
Oba obecnie są chyba w przyszłości,
A przyszłość jest zawarta w czasie przeszłym.
T.S. Eliot

Inspiracją powstania księgi jest […] wiersz T.S. Eliota. Jest to osobisty pamiętnik życia, twórczości. Zdarzenia tutaj mieszają się, tak jak karty książki. To, że jest to rok nie ma znaczenia, bo każda sytuacja może mieć miejsce w każdym czasie. Nie ma chronologii – nie jest istotne czy to jest czas przeszły, teraźniejszy, przyszły. O tym kiedy i tak będzie decydował odbiorca we wzajemnej relacji z obrazem. A i tak rzeczywistość nie ma teraźniejszości, bo zawsze jest to, co było, albo to, co będzie. Teraźniejszość nie istnieje.


Teresa Frodyma


Drukuj | Wyślij |
© 2006-2008 Sztuka Książki
webdesign Artur Jastrząb