|--> Linki
`--> 

Preferowany język: English polski
Karoline Varin-Jarkowski
(Kanada)
www: www.triasgallery.com
e-mail:

Urodziła się w Polsce. Studiowała na Uniwersytecie Waterloo w Ontario. Otrzymała nagrodę Academic Achievement Award. Stypendystka Fundacji Reymonta. Dyplom w 1997 roku. Wystawiała swoje prace w Kanadzie, USA i Polsce.

W moich pracach zgłębiam definicję rzeczywistości. Rzeczywistość to w istocie wydarzenia mające miejsce w konkretnym czasie. Ale rzeczywistość, a co za tym idzie i pojęcie czasu, może być definiowana i interpretowana różnie przez różnych ludzi: starszych, dzieci, czy upośledzonych umysłowo. Zajmuję się oddziaływaniem przepływu czasu na wspomnienia, relacje i wierzenia i próbuję zrozumieć jak konkretne momenty/zdarzenia odnoszą się do siebie i jak określają nawzajem niekiedy w bardzo odległych czasach.
Ostatnio natrafiłam na fotografie “memento mori” popularne w wiktoriańskiej Ameryce i Europie. Fotografie te robiono zmarłym członkom rodziny, by zachować pamięć o nich i pogodzić się ze stratą, jaką śmierć przyniosła rodzinie. Dzisiaj dominującym sposobem obchodzenia się ze stałą obecnością śmierci jest wyrzucanie jej z głowy, podczas gdy w XIX wieku tendencje były wręcz odwrotne – próbowano zachować obecność zmarłej osoby. Najbardziej uderzające są dagerotypy dzieci, ponieważ oglądający ulegał złudzeniu, że dziecko jest w stanie snu, zapewne dlatego, że tak jak i teraz, znacznie trudniej jest zaakceptować śmierć dziecka. Koncepcja śmierci jako snu ma niezwykle długą historię, a w XIX stuleciu odpowiadała potrzebie symbolicznego podtrzymania obecności zmarłego.
Moje książkowe asamblaże wykorzystują właśnie te iluzje. To, że używam przedmiotu takiego jak książka by stworzyć pudełko, pewne zamknięcie, służy nie tylko jako metafora pojemnika przechowującego informację, wspomnienia i doświadczenia życiowe, ale nakładanie się obrazów w trakcie otwierania stwarza iluzję zawieszenia pomiędzy dwoma rzeczywistościami. Postaci istnieją w jakiejś relacji do siebie, lecz oddzielnie; są zawieszone w czasie w skutek symbolicznie podtrzymanej obecności. Przepływ czasu został zatrzymany, a z nim i umieranie ... Przynajmniej na chwilę.

Karoline Varin-Jarkowski

książki:


Carte Postale

Klęska

Przesiewanie

Przesuwanie cieni
Drukuj | Wyślij |
© 2006-2008 Sztuka Książki
webdesign Artur Jastrząb